آسفالت بلوار شریعتی ضلع جنوبی به طول ۳۰۰ متر

کد خبر: 1407 یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹