آسفالت محوطه پارک

شهرداری آلونی جهت سهولت دسترسی شهروندان و مسافران به پارک شهر و مکانی جهت پارکینگ وسایل نقلیه اقدام به اصلاح ورودی و ایجاد پارکینگ و پوشش آسفالت در ورودی و پارکینگ نموده است که ازاین پس مسافران و شهروندان می توانند با خیال آسوده وسایل نقلیه خود را در پارکینگ پارک نمایند. و از پارک و چشمه ها و امکانات آن استفاده کنند.

کد خبر: 851 چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸