به مناسبت روز آتش نشان طی مراسمی با حضور مسئولین که در واحد آتش نشانی انجام گرفت از خدمات واحد آتشنشانی تقدیر شد .

به مناسبت روز آتش نشان طی مراسمی با حضور مسئولین که در واحد آتش نشانی انجام گرفت از خدمات واحد آتشنشانی تقدیر شد .

کد خبر: 1178 یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸