بیان عملکرد شهرداری توسط شهردار در نماز جمعه شهرستان خانمیرزا

کد خبر: 1097 یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸