زیر سازی و آماده سازی کوچه و معابر محدوده پاسگاه از محله سردار اسعد شهر آلونی

کد خبر: 1204 یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸