لایه روبی و پاکسازی چشمه های پارک شهر توسط شهرداری

کد خبر: 862 دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸