دوشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۹

تماس با شهرداری آلونی

مراجعه همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷

پنجشنبه و جمعه :تعطیل

  • ۰۳۸۳۴۴۶۳۵۱۶ - ۰۳۸۳۴۴۶۲۶۱۵
  • ۰۳۸۳۴۴۶۲۶۱۶
  • info@alooni-sh.ir
  • بلوار امام خمینی (ره) ساختمان شهرداری آلونی- کد پستی: ۸۸۹۴۱۳۵۹۹۵