سخن شهردار

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
با عرض سلام وادب
درود بی پایان بر پیشگاه با عظمت منجی عالم بشریت حضرت مهدی فاطمه (عج) و درود به روح شهدای عزیز و امام راحل«ره» و آرزوی صحت و سلامتی برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام خامنه ای و هزاران سلام به مردم ولایمتدار شهر آلونی در شهرستان خانمیرزا که نگین سبز این دیارند .
   هدف شهرداری همواره در راه ایجاد اعتماد بین مردم و شهرداری با خدمت جهادگونه بوده است و با عنایت به وظایف و ماموریتهای متنوع و گسترده ای که به عهده شهرداری می باشد این امر مستلزم حمایت و مشارکت آحاد شهروندان محترم می باشد. که وظیفه خادمان در شهرداری با کمک شورای اسلامی ایجاد بستر و ارتباط دوسویه بین مردم شریف و شهرداری است تا بتوانیم بر اساس مفهوم شعر زیبای دست در دست هم نهمیم به مهر شهر خود را کنیم آباد ،بتوانیم با تبادل نظر و همدلی شاهد شهری زیبا و نمونه با وجود شهروندانی آگاه و همیشه در صحنه و یار و مدد شهرداری بوده باشیم .انشالله
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و مارستگار

نبی الله رحمتی شهردار آلونی