جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲

گزارش تصویری

کاشت ۱۰۰ اصله درخت و گل رز در پارک شهر آلونی

کد گزارش تصویری: 403 چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

تخریب بافت فرسوده

کد گزارش تصویری: 401 چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

تجلیل از کارگران

کد گزارش تصویری: 399 چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

توسعه بلوار شریعتی

کد گزارش تصویری: 168 چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸