اجراء سنگ فرش پیاده رو بلوار دکتر شریعتی شهر آلونی

کد خبر: 1472 شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹