اصلاح جدول و تعریض پیاده رو ضلع شمالی بلوار شریعتی

کد خبر: 1394 شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹