اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا با گند زدایی معابر سطح شهر توسط شهرداری

کد خبر: 1322 شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸