جلسه ستاد بحران شهر آلونی در شهرداری آلونی تشکیل شد

کد خبر: 1107 یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸