حمل مخلوط شن جهت زیر سازی بلوار دکتر شریعتی

کد خبر: 1315 شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸