شروع تغییر وضعیت از ۴ باند به دوباند بلوار شریعتی از میدان به سمت بروجن با تعریض پیاده رو واحداث جدول

کد خبر: 1399 شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹