شروع عملیات اجرایی اصلاح، زیرسازی و همسطح سازی ضلع شمالی بلوار دکتر شریعتی توسط شهرداری آلونی

کد خبر: 1280 شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸