لایروبی و پاکسازی چشمه های پارک سرچشمه توسط شهرداری

کد خبر: 866 دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸