پروژه سنگ فرش پیاده روهای بلوار شریعتی تاکنون ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است


حسین جعفری ، سرپرست شهرداری آلونی ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه سنگ فرش بلوار دکتر شریعتی شهر آلونی علی رغم مشکلات مالی همچنان ادامه دارد و تاکنون میزان۶۰ درصد پیشرفت داشته است . وی افزود: این پروژه که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است میزان ۹۰۰۰ مترمربع از پیاده رو های بلوار دکتر شریعتی سنگ فرش و مابقی نیز در دست اجرا می باشد

کد خبر: 1627 یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰