چشمه های شهر آلونی بازسازی و مرمت گردید


حسین جعفری ، سرپرست شهرداری آلونی ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیواره ی یک رشته از چشمه های شهر آلونی در اثر گذر زمان دچار فرونشست گردیده که احتمال ریزش دیواره و بروز خطرات و حوادثی برای افراد و شهروندان را در پی خواهد داشت لذا شهرداری اقدام به برداشت دیواره ، بازسازی و ایمن سازی آن نموده است
سرپرست شهرداری در ادامه افزود: علاوه بر بازسازی دیواره یک رشته چشمه ، نصب حفاظ ایمنی دیگر چشمه ها با استفاده از نرده های سیمانی رنگ آمیزی شده در حال انجام است و این امر علاوه بر ایمن سازی چشمه ها و کاهش خطر سقوط در چشمه باعث ایجاد جلوه بصری مناسب در پارک شهر خواهد شد.

کد خبر: 1632 یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰