آماده سازی کوچه ها و خیابان های سطح شهر به منظور آسفالت معابر

آماده سازی کوچه ها و خیابان های سطح شهر به منظور آسفالت معابر

 

 

کد خبر: 1658 دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱