آگهی مزایده مینی بوس شهرداری آلونی

کد خبر: 780 چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷