تسطیح وهمسطح سازی باند کند رو، نصب دریچه کانال برق ، جمع آوری نخاله ها در ضلع جنوبی بلوار دکتر شریعتی میدان به سمت بروجن

کد خبر: 1526 شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹