جابه جایی تیرهای برق واصلاح شبکه در بین دوباند کند رو و تندروضلع جنوبی بلوار دکتر شریعتی از میدان به سمت بروجن

کد خبر: 1517 شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹