جلسه ساماندهی و راه اندازی ترمینال شهر آلونی

جلسه کارگروه افتتاح و راه اندازی ترمینال شهر آلونی ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ در محل دفتر شهردار با حضورشهردار ، نماینده محترم پلیس راهور شهرستان لردگان ، نماینده محترم پلیس راهور شهر آلونی و نماینده محترم اداره راه داری و حمل و نقل جاده ای و نماینده محترم شورای اسلامی شهر آلونی برگزار گردید .

ابتدا جناب آقای کریمی نژاد شهردار آلونی ضمن خیر مقدم گویی به مشکلات ناوگان حمل و نقل برون شهر در شهر آلونی پرداخت و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر از طرف کارشناسان محترم راهور و حمل و نقل جاده ای راهکارهای مناسب با قابلیت اجرا تر شدن را مصوب نمودند .

کد خبر: 645 یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷