شنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۱

گزارش تصویری

اجراء آسفالت کوچه ومعابر محله بالای سینی

کد گزارش تصویری: 1441 چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

شروع عملیات اجراء آسفالت درمحله بالای سینی

کد گزارش تصویری: 1437 چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

اجراء آسفالت کوچه کارگر محله فرهنگیان شهرآلونی

کد گزارش تصویری: 1430 چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

اجراءآسفالت کوچه ومعابر در محله ولیعصر شهرآلونی

کد گزارش تصویری: 1425 چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

آماده سازی کوچه و معابرمحله بالای سینی جهت آسفالت

کد گزارش تصویری: 1418 چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹