دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱

ماه: مرداد ۱۳۹۷

جلسه اوغات فراغت جوانان شهر آلونی

کد خبر: 641 سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

جلسه اوغات فراغت شهر آلونی با حضور شورای اسلامی شهرآلونی ، شهردار ، ریاست اداره تربیت بدنی شهرستان لردگان و نمایندگی بخش خانمیرزا در محل شهرداری آلونی تشکیل گردید . در این جلسه شهردار آلونی ضمن عرض خیر مقدم به…