دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱

ماه: آذر ۱۳۹۷

لکه گیری معابر شهر آلونی

کد خبر: 733 چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

خروجی آب خیابان امام خمینی

کد خبر: 704 دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

خروجی آب کوچه بخشداری

کد خبر: 688 دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

راهپیمایی ۱۳ آبان

کد خبر: 682 دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

جلسه ستاد بحران شهر آلونی

کد خبر: 728 پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷