دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹

اخبار شهرداری

زیر سازی وآماده سازی انتهای خیابان گلستان از محله فرهنگیان شهر آلونی

کد خبر: 1290 شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

[gallery ids="1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297"]

گزارش خدمات عمرانی

کد خبر: 109 دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

1-   خاکریزی و آماده سازی خط سبز سطح شهر جهت ایجاد فضای سبز به مساحت تقریبی 5000 متر مربع 2-   خرید 5000 اصله نهال مثمر و غیر مثمر و همچنین 35000 ترون و گلهای فصلی و کاشت در سطح شهر…