یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹

دسته: عملکرد شهرداری

گزارش خدمات عمرانی

کد خبر: 109 دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

1-   خاکریزی و آماده سازی خط سبز سطح شهر جهت ایجاد فضای سبز به مساحت تقریبی 5000 متر مربع 2-   خرید 5000 اصله نهال مثمر و غیر مثمر و همچنین 35000 ترون و گلهای فصلی و کاشت در سطح شهر…