چهارشنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۸

دسته: عملکرد شهرداری

گزارش خدمات عمرانی

کد خبر: 109 دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

1-   خاکریزی و آماده سازی خط سبز سطح شهر جهت ایجاد فضای سبز به مساحت تقریبی 5000 متر مربع 2-   خرید 5000 اصله نهال مثمر و غیر مثمر و همچنین 35000 ترون و گلهای فصلی و کاشت در سطح شهر…

گزارش خدمات شهری، امور اداری وخدمات موتوری

کد خبر: 106 دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

1-جمع آوری و حمل زباله های شهری روزانه بیش از 3 تن و انتقال به محل دفن زباله 2-تنظیف و لایه روبی جداول سطح شهر به صورت مستمر و روزانه 3-تنظیف و جاروی معابر سطح شهر به صورت مستمر 4-آبیاری…