دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹

اخبار شهرداری

آگهی مزایده زمین جای حمام

کد خبر: 1227 یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

مناقصه نوبت دوم واگذاری امورات خدمات شهری، فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی سال ۱۳۹۸

کد خبر: 1056 شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸

مناقصه نوبت دوم واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی سال 1398 برای دانلود فایل فهرست بهاء قيمتهای پايه کلیک کنید برای دانلود فایل اسناد مناقصه کلیک کنید

اسناد مناقصه خدمات شهری شهرداری آلونی

کد خبر: 374 سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸

اسناد مناقصه خدمات شهری شهرداری آلونی برای دانلود فایل اسناد مناقصه ای خدمات شهری شهرداری آلونی کلیک کنید