شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۸

دسته: شهرداری

گزارش خدمات شهری، امور اداری وخدمات موتوری

کد خبر: 106 دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

1-جمع آوری و حمل زباله های شهری روزانه بیش از 3 تن و انتقال به محل دفن زباله 2-تنظیف و لایه روبی جداول سطح شهر به صورت مستمر و روزانه 3-تنظیف و جاروی معابر سطح شهر به صورت مستمر 4-آبیاری…