پنج شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۲

پروژه های شهرداری

کد خبر: 1732 یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

رنگ آمیزی بلوارها با حضور محترم شهردارآلونی

آماده سازی کوچه ها و خیابان های سطح شهر به منظور آسفالت معابر

کد خبر: 1658 دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

آماده سازی کوچه ها و خیابان های سطح شهر به منظور آسفالت معابر