چهارشنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۱

پروژه های شهرداری

آماده سازی کوچه ها و خیابان های سطح شهر به منظور آسفالت معابر

کد خبر: 1658 دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

آماده سازی کوچه ها و خیابان های سطح شهر به منظور آسفالت معابر